Reisvoorwaarden


Reserveringen en Betalingen

Reserveringen worden van kracht als de betaling van de volledige reissom is voldaan. Zonder betaling van het totale verschuldigde bedrag kunt u geen rechten laten gelden. Knuffels die eerder aankomen dan de betaling verblijven in het logeerbed totdat de betaling ontvangen is. Pas dan kunnen zij meedoen met de activiteiten.


Aansprakelijkheid

De deelnemers zijn verantwoordelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de accommodatie, voor zover zulks door hem of zijn gezelschap wordt beïnvloed. De reisorganisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal, schade, kwetsing of ongevallen, veroorzaakt aan knuffels, personen en/of goederen tijdens of ten gevolge van een verblijf in de accommodatie en tijdens of ten gevolge van de heen- en terugreis en de geplande excursies.


Omboeking, mutatie of indeplaatsstelling

Aan omboeking en mutatie zijn kosten verbonden. Indeplaatstelling is normaliter gratis.


Annuleringen

Het kan voorkomen dat uw knuffel op het laatste moment toch niet durft te komen. Het door u geboekte plekje wordt dan opgevuld met een adoptieknuffel, die u na afloop van de vakantie thuisgestuurd krijgt. Bij annulering bedragen de kosten 100% van de reissom.


Vroegtijdig vertrek en restitutie

Bij vroegtijdig vertrek tijdens de reis vindt geen restitutie plaats van de betaalde reissom. De directie behoudt zich het recht voor een niet te handhaven groep knuffels of individuen te verwijderen.


Overmachtclausule

Indien door overmacht, een omstandigheid die wij niet in de hand hebben (o.a. weer, faillissement van derde, beurscrisis, opholgeslagen nijlpaarden, geen zin), een excursie of activiteit geen doorgang kan hebben vindt geen restitutie van betaalde gelden plaats.


Verzekeren

Wij adviseren om een reis- en ongevallenverzekering af te sluiten. Voor de extreme sports week adviseren wij bij uw verzekeringsagent te informeren naar een passende oplossing.


Vermissing, diefstal

Als uw knuffel, ondanks onze uiterste inspanning, vermist raakt, krijgt u via het knuffeladoptieplan een nieuwe knuffel toegewezen. De directie zal erop toezien dat een passend alternatief wordt geboden.


Klachten

Indien zich -onverhoopt- klachten voordoen probeert u eerst via de reisleiding of de leiding van de accommodatie een oplossing te vinden. Worden de klachten niet tot tevredenheid opgelost dan dient u zich uiterlijk 14 dagen na vertrek uit de accommodatie c.q na het einde van de reis te wenden tot de directie van Knuffelhotel.


Voorbehoud accommodatie

Indien een reeds vastgelegde accommodatie door omstandigheden geen plaats meer kan bieden aan de groep zorgt Knuffelhotel voor vervangende accommodatie die redelijkerwijs overeenkomt met de oorspronkelijke accommodatie. Op basis van de vervangende accommodatie wordt echter geen restitutie verleend.


Algemeen voorbehoud

Kennelijke fouten en vergissingen in de reispapieren binden Knuffelhotel niet. Gegevens zijn onder voorbehoud van tussentijdse (prijs)wijzigingen en beschikbaarheid.


Top